Al een aantal jaren geleden is er in het Calandkanaal een mogelijkheid gemaakt om boor-boordactiviteiten in de haven uittevoeren. Als je het Calandkanaal oprijd vanaf Rozenburg zie je de schepen vaak liggen aan de linkerkant of moeten we zeggen omdat we het over schepen hebben aan de bakboordzijde van de Landtong.

Maar vanaf de Calandbrug gezien is het weer de stuurboordzijde van het kanaal als we over het water varen. Maar we brengen jullie niet verder in verwaring met bak- en stuurboordzijde.

 

  

Er zijn vier ligplaatsen gecreerd

Schepen van 70 tot 380 meter kunnen hier in vrijwel alle omstandigheden natte- en droge bulk boord-boord overslaan. Lengte en diepgang, tot bijna 23 meter, zijn voldoende voor de grootste schepen ter wereld. Er is veel belangstelling voor de openbare ligplaatsen als aanvulling op de terminals en als alternatief voor de lastig beheersbare boord-boordoverslag op zee. Het Havenbedrijf Rotterdam investeerde circa vijftien miljoen euro in de vier ligplaatsen. Ze zijn, met een zekere specialisatie, geschikt voor alle soorten schepen en lading: ruwe olie, olieproducten, gasolie, chemicaliën, LPG, droge bulk, enz. Palen 78 (70 tot 140 meter) en 79 (120 tot 230 meter) zijn speciaal ingericht voor boord-boordoverslag tussen kleinere zeeschepen, zoals LPG- en chemicaliëntankers en droge-bulkschepen. Palen 80 is bestemd voor boord-boordoverslag van en naar Very Large Crude Carriers (VLCC’s) en Capesize-schepen tot 380 meter lengte.

Er was veel belangstelling voor de boord-boord mogelijkheden

Ten opzichte van overslag op zee hebben de nieuwe ligplaatsen veel voordelen. Men is onafhankelijk van het weer en kan continue werken. Dit spaart tijd en biedt prestatiegaranties; belangrijke factoren voor de handelssector. In de haven zijn bovendien alle faciliteiten en vormen van dienstverlening direct bij de hand en kunnen incidenten sneller en beter bestreden worden. Mede vanwege de incidentbeheersing wordt ook de regelgeving voor overslag op zee steeds strenger.

   

  

Er zijn ook nog wat palen gezet die meer als wachtstation worden gebruikt. Immers een kapitein kan er voor kiezen om op zee te wachten tot de ligplaats vrij is, vaak wordt de rede van Scheveningen hiervoor gebruikt, maar ook voor de haven kiezen. Het wachten binnen de haven heeft veel voordelen. Bevoorading (bunkeren) en reparaties kunnen op een prima manier en locatie worden uitgevoerd zonder aan de eisen van de terminals te moeten voldoen. Bij somige terminals is het zelfs verboden om naast het lossen of laden andere risicovolle acties uittevoeren. Omdat de schepen steeds groter worden en de overslag van erts en granen steeds verder in de richting van de maasvlakte zijn verlegd was er ook een sterke behoefte voor de ligplaatsen omdat de Bollekhaven / Laurenshaven en de Waalhaven minder geschikt zijn voor grote schepen. De ligplaatsen worden ook wel gebruikt om schepen die een te grote diepgang hebben voor een directe aanloop naar andere Noord-Europese havens,. Hiervoor moet dan eerst een deel van de lading worden overgezet naar binnenvaartschepen en/of coasters.